Torrsugning

Dessa fordon är skapade för att suga tunga material och används med fördel där grävmaskiner inte kommer åt eller allmänt svåra områden att få bort material. Allt som kommer in i en 6-10” slang kan sugas med dessa fordon och har en hög flexibilitet om vart man kan etablera för sugning.
Vi har utfört arbeten i allt från högt upp i höghus till under nedgrävd källare. Flertalet av dessa fordon kan även blåsa ut material.

Användningsområden:

 • Suga isolering på en vind eller i ett bjälklag under golv
 • Suga sten, jord och annat material i en krypgrund
 • Suga tunnel under en fastighet för att få fram ledningar eller skapa en genomfart
 • Suga vid saneringsarbeten som asbest eller sönderslagna väggar
 • Suga blästersand efter renoveringsarbeten
 • Suga aska på värmeverk
 • Suga hö från ett loft
 • Blåsa makadam eller leka för att fylla ut liknande ställen som nämns ovan

Kort och gott; är det omständligt att på något vis flytta ut materialet från punkt A – använd en torr- eller grävsug

Prissättning

Normalt är att dessa debiteringar sker per timme, i timpriset ingår:

 • Fordon
 • Två Chaufförer/operatörer
 • Verktyg och tillbehör
 • 50 m slang

Vad ingår inte i priset?

 • Deponiavgifter för suget avfall
 • Eventuella trängselavgifter
 • Ombud mot naturvårdsverket vid ADR-avfall
 • Annan specialutrustning

Övriga tjänster