Jour – Vi löser dina Akuta Problem

Vi löser dina akuta problem inom våra expertisområden. Ring oss för att få hjälp!

Gäller det exempelvis:
• Översvämning inne i en fastighet
• Översvämning vid brunnar eller eventuellt osäkert varför
• Stopp i avloppet – oavsett om det är från toalett, kök, brunn i källare eller något större; som ute i gatan
• Vattenläckor av diverse slag

Vi kan hjälpa till från akut utryckning till färdigställd lösning. Detta kan
inkludera att använda katastrofpumpar, pluggning av rör, temporärt
vatten, brunnsrenoveringar och mycket annat. Vi har även flera goda
samarbeten med företag som kan bistå med all möjlig hjälp!

Jour

Övriga tjänster