Vår maskinpark

Genom vår breda maskinpark löser vi dom allra flesta problem ni kan tänkas ha.

Fastighet

Vi har fastighetsfordon som är anpassade och specialiserade för avloppsspolning i fastigheter vid till exempel avloppsstopp. Dessa fordon är utrustade med hetvatten för att på bästa sätt kunna avlägsna fett och avlagringar i ledningar. Vi utför tjänster för privatpersoner, bostadsrätter och fastighetsbolag.

Mini combi

Används vid främst större slamsugningstjänster då dessa fordon är byggda med större slamtank än spoltank, vilket gör att större mängder kan tas till deponi i ett lass. Färre körningar fram och tillbaka till deponi. Mindre mängd spolkapacitet finns alltid tillhands.

Combi

Dessa fordon är våra allround fordon som kan utföra de flesta högtrycksspolning och slamsugningstjänsterna då de har likvärdigt med spolkapacitet och slamsugningskapacitet. Dessa fordon lämpas till rengöring av ledningar då det finns möjlighet att både spola rikliga mängder samt kapacitet för slamsugning. Det finns olika varianter men ca 8m3 spolkapacitet och 8m3 slamsugningskapacitet.

Recyclerfordon

Recyclerfordon sparar tid, vatten och bränsle. Fordonet återvinner eget spolvatten och eventuellt spillvatten som redan rinner i ledningen. Effekten av mindre vatten och bränsleåtgång bidrar till minskad miljöpåverkan. Dessa fordon används främst vid större/tidskrävande projekt, TV-inspektion eller spolning av större ledningar då effekten blir större. Denna metod är både kostnads-, miljö- och tidseffektiv.

Torrsug

Torrsugen har kapacitet för att både suga ur eller återblåsa material. Den lämpar sig bra till krypgrunder, VA-schakt/schakt, vindar osv. Material som går att suga är bland annat jord, lera, vatten, sågspån, isolering, sand, blästersand och makadam mm. Material som går att återblåsa är bland annat makadam.

Våra torrsugar finns även utrustade för ADR transport.

TV-inspektion

Fordon med kamerautrustning som kan inspektera ledningarnas funktion, skick och läge genom sondning. Vi utför även rörinspektioner med helt ny teknik, 3D GEO. Vilket ger en 3D vy över ledningssystem och möjlighet att föra in informationen i CAD-program. Detta är möjligt inne i fastigheter samt i markförlagda ledningar. Vi utför kartering av ledningssystem där obefintliga eller gamla ledningsritningar behöver uppdateras eller skapas.

Samtliga rörinspektörer är utbildade enligt STVF och innehar utbildningsintyg.