Relining

Ibland går tyvärr ledningar sönder, får allvarligare skador eller på väg att bli skadat. Sättningar i hus och mark kan även leda till fogförskjutningar och andra tråkigheter som kan leda till förödande skador på fastigheten eller fördärvad funktionalitet i dag- och spillvattenledningarna i gatan.
Om det är svårt att komma åt ledningarna utan att göra större åtgärder; som att riva väggar, golv och/eller tak kan man många gånger relina ledningarna. Detta kan göras med olika tekniker beroende på omfattningen av skadorna eller problemen.

Vilka olika tekniker använder vi?

  • Spraypoxi
    Om skadorna är små, där ledningar blivit lätt skadade av alla års användning, men inga hål eller fogförskjutningar finns kan man använda en teknik som kallas spraypoxi. Det är en tvåkomponentslösning av epoxi och härdare som blandas under tiden man använder ett spraymunstycke och lägger ett tunt lager i hela ledningen.
  • Strumpa
    Om ledningarna har lite större problem än ovan använder man en ”strumpa”. Strumpan är en textil man fyller med epoxi och härdare, därefter vränger man in strumpan i ledningen med hjälp av olika verktyg, trycksätter och låter härdaren arbeta. Detta skapar en ny solid ledning inne den befintliga ledningen. Den nya ledningen är tillräckligt stark att när den härdat klart hade man kunnat ta bort ledningen som är runt och det hade varit ett fungerande avlopp.

Prissättning

All prissättning räknas per projekt – vid intresse av relining gör vi en offert.

Övriga tjänster