RAM-avtal

Vi erbjuder RAM-avtal till de som önskar ha frekventa besök. Det gör det enklare för kunden att vi sköter frekvenser samt att det alltid finns en fördel inom prissättningen med avtalskunder. Ett avtal ser givetvis olika ut beroende på kund, men exempel kan vara:

• Oljeavskiljare: Löpande kontroller enligt kommunkrav
Reparationer vid behov

• Återkommande tömningar: Exempelvis är det bra att ta hand om en förenings brunnar, många BRF’er eller Samfälligheter har brunnar i gatan som de är ansvariga över. Att tömma dessa på slam, sediment, löv, grenar, godispappar och leksaker – ja, allt som kan tänkas fastna i dessa. Samma gäller vid byggtoaletter eller annat som behöver tömmas med jämna mellanrum.

• Återkommande spolningar: Det händer att man får fortsatta problem med sina ledningar, både i fastigheter och i gatan. Eller att tillströmningen på fett eller liknande är hög och bygger på i rören. Då kan vi komma och spola rent dem efter önskad eller bedömd intervall.

• Akut beredskap – dygnet runt: Detta gäller samtliga kunder – vi kommer vid akuta behov. Är du avtalskund hos oss kan överenskommelse om prissättning kring detta också bestämmas. Exempelvis om ni som BRF-förening har avtal om att tömma brunnar kan boende få bättre pris vid akuta avloppsstopp

• Ombud mot naturvårdsverket: Då det är lag på att rapportera farligt avfall till naturvårdsverket som både transportör och avfallslämnare kan vi vara behjälpliga genom att vara ombud för er. Denna tjänst uppskattar de flesta kunder som sällan själva hanterar farligt avfall. Detta gäller dock inte privatpersoner då de inte är rapporteringsskyldiga.

Om du är intresserad av detta kan du ringa oss eller fylla i
kontaktformuläret och vi tar kontakt med dig!

Övriga tjänster