Högtrycksspolning och slamsugning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning både med och utan hetvatten samt slamsugning av blöta material.
Inom spolning och rengöring av ledningar finns en bred uppsättning av tillbehör som är specialanpassade för sina respektive situationer. Detta inkluderar bland annat munstycken (dysor) i olika utformningar och storlekar, rotfräsar när växtlighet kommit in i ledningarna och fettfräsar för fettbildningar/klumpar som lagras i ledningarna.

Inom denna avdelning finns det flertalet olika fordon;

 • Citycombi – ett mindre fordon utrustad med en mindre slamsugningstank samt vanlig spoltank. Vi har även mindre fordon fast med endast spolkapacitet.
 • Normalcombi – ett större fordon med stor kapacitet för både spolning och sugning av blöta massor.
 • Minicombi – ett större fordon med mindre kapacitet för spolning men än större för sugning av blöta massor.
 • Recycling – ett större fordon med miljövänliga specialfunktioner där vattnet som spolas ut används igen genom att sugas upp igen.

Vad mer kan göras med dessa fordon?

Det finns en stor bredd med vad de olika fordonen klarar av, bland annat finns detta:

 • Spola ledningar (primärt syfte)
 • Spola lastbilsvågar, vägar, betongytor, tunnelväggar och mycket mer
 • Suga brunnar, containers, IBC, tankar, lera, vatten och mycket mer

Prissättning

Normalt är att dessa debiteringar sker per timme*, i timpriset ingår:

 • Fordon
 • Chaufför/operatör
 • Verktyg och tillbehör
 • 50 m slang

* Fast pris gäller vid ett avloppsstopp i villa eller lägenhet

Vad ingår inte i priset?

 • Deponiavgifter för suget avfall
 • Eventuella trängselavgifter
 • Ombud mot naturvårdsverket vid ADR-avfall
 • Annan specialutrustning
 • Vatten*

* Vatten ingår vid avloppsstopp

Övriga tjänster