Kontroll av oljeavskiljare

Kontroll av oljeavskiljare (även kallad besiktning av oljeavskiljare)
Samtliga oljeavskiljare skall ha löpande kontroller. Reglerna varierar delvis mellan kommuner men vanligast är att du måste ha gjort det minst en gång per år och rapporterat till sin kommun att det är gjort. Detta skall göras enligt bestämda standarder och vissa kommuner har sina speciella ställen att rapportera utförda kontroller.
Här kan vi också hjälpa till om något är ett problem – exempelvis byta filter eller ersätta trasiga larm

Övriga tjänster