Alltid trygga lösningar

Hällesåker Slamsugning är en helhetsentreprenad i Göteborg med omnejd för både företag- och privatkunder inom VA-teknik och närliggande tjänster. Vi är verksamma inom följande områden:

  • Högtrycksspolning och Slamsugning
  • Rörinspektion
  • Relining
  • Torrsugning
  • ADR-transport

Vi arbetar efter en omfattande miljöpolicy för en hållbar framtid. Vi erbjuder hållbara tjänster inom avfall/återvinning/avloppsarbeten och vi uppfyller miljölagstiftning och andra intressenters krav som vi inom vår bransch berörs av. Vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft.

Ett fokus som sparar både tid och pengar

Vi lägger ett stort fokus på att utföra våra jobb korrekt. Det är lätt att säga att man är en seriös aktör – vi ser till att visa det istället. För oss är det viktigt att våra kunder får rätt hjälp från början. Genom att ta oss tid att ställa rätt frågor kan vi skapa en tydlig uppfattning av problemet. Den tiden sparar vi snabbt igen genom att komma ut till arbetsplatsen med rätt utrustning och kompetens.

När olyckan är framme

Vi är snabbt redo att hjälpa till när våra kunder behöver oss. Stopp i avloppet, översvämningar eller trasiga rör kan vara en otrevlig upplevelse. Vi ser till att lokalisera problemet, åtgärda det och arbeta förebyggande för att minimera risken att det uppstår igen. Vi hjälper sedan vid behov till att sköta all dokumentering och rapportering för att underlätta för våra kunder.

Vi är under ständig utveckling

För att lyckas leva upp till våra kunders förväntningar värdesätter vi närhet till såväl våra kunder som vår egen organisation. Därför ska vi alltid utvecklas och bli bättre utan att förlora närheten och vårt engagemang. Vi arbetar aktivt med utveckling och erbjuder en bred och fräsch maskinpark som är förberedd på framtidens krav för att möta våra kunders förväntningar och efterfrågan. Genom att lyssna på våra kunder och vara uppmärksamma på deras behov sker en ständig utveckling av företaget.

Varför ska våra kunder välja oss?

På Hällesåker Slamsugning har vi kunskapen och erfarenheten att utmana våra konkurrenter och modet att göra det på rätt sätt. Vi är ett medvetet mindre och engagerat bolag med den stora kraften. Våra medarbetare är inte bara experter på sina arbetsområden, utan har ett stort fokus på människan och att alltid leverera en professionell upplevelse vi kan känna stolthet över.

Varmt välkommen till Hällesåker Slamsugning