ADR Transport och ombud

Det händer att materialet som skall tas bort från plats är av farlig karaktär; exempelvis oljeblandat. Då krävs ett transportdokument och inrapportering som avfallslämnare och transportör till Naturvårdsverket. Här kan man be oss registrera hos Naturvårdsverket som ombud då det kan vara lite oklart när vi lämnar platsen exakt vikt och deponityp.

Övriga tjänster