Slamsugning Varberg

Behöver du hjälp med slamsugning I Varberg?

Välkommen till Hällesåker Slamsugning! Vi utför torrsugning, avloppsspolning och rotskärning som främsta sysselsättning men åtar oss även andra uppdrag som vakuumsugning, tv-inspektioner och högtrycksspolning. Vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande avloppsteknik och andra närliggande arbeten. Våra verksamhetsområden är Göteborg med en radie på ca 10 mil – Kungälv, Varberg, Borås, Alingås och kringliggande kommuner.

Med lång erfarenhet i branschen är vi redo att hjälpa dig – Hällesåker slamsugning startade 1982 av Jonas Andersson och bedrivs fortfarande i samma regi – med 30 st härliga medarbetare. Ständigt utför vi arbeten där vi försöker ha så lite miljöpåverkan som möjligt och skydda miljön från avfall genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft, vilket även genomsyrar hela vår verksamhet och arbetssätt. Vi erbjuder hållbara tjänster inom slamsugning, spolning, avfall, återvinning, avloppsarbeten och uppfyller den miljölagstiftning och andra intressenters krav som vi inom vår bransch berörs av.

Vi var först i Västsverige med en recycling-bil vilket vi anser vara en bra och viktig investering. Hos oss återanvänder vi spolvattnet som sugs upp i bilen vilket i sin tur har effektiviserat det dagliga arbetet inom spol- och slamsugning. Det har i sin tur lett till minsta möjliga miljöpåverkan, mindre trafik samt en avsevärd reducering av färskvatten. Detta är något vi är väldigt stolta över på Hällesåker slamsugning.

  • Slamsugning
  • Avloppsspolning
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning

Professionell slamsugning Varberg

Kontakta oss

Spolning & slamsugning

Behöver du utföra slamsugning eller annan spolning i Varberg? Kontakta oss – vi är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av samtliga typer av brunnar och tankar. Åt våra kunder i Varberg utför vi slamsugning på dag- och spillvattenbrunnar, fettavskiljare, reningsverk m.m.

Vi är redo för att hjälpa dig med dina behov inom slamsugning oavsett omfattning. Har du stopp i avloppet eller kanske sväljer det dåligt? Vi tillhandahåller en rad olika service gällande avloppsrensning både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Vi utför självklart även fräsning och rotskärning vid behov.

Efter en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en tv-inspektion för att konstatera eventuella fel och hjälpa dig med en åtgärdsplan. Att filma avlopp är ett perfekt verktyg för att upptäcka läckage eller problematik i avloppsledningar. Att utföra en filmning av avlopp gör att vi nästan direkt upptäcker problemet – vilket är viktigt för vilka åtgärder som behöver sättas in.

Jour dygnet runt i Varberg

Har du drabbats av akut stopp i avloppet? När avloppet svämmar över är det bråttom att rädda fastigheten från dyra vattenskador. Man vet aldrig när olyckan är framme, vi på Hällesåker slamsugning har avloppsjour dygnet runt – året om i Varberg. Det innefattar även helgdagar och storhelger – allt för att kunna möta dina behov och finnas där för dig när det händer!

Kontakta oss