13/06/2023

Garantier

FAQ
Vad gäller med garanti på våra utförda uppdrag?

Garantin gäller endast om Hällesåker Slamsugning AB har blivit kontaktade och inspektera problemet samt fått möjligheten att korrigera. Vi kan inte godta inspektionsunderlag från en annan aktör, vid behov överlämnar vi underlag till oberoende part.

Underhållsspolningar / akuta avloppsstopp

Garantin gäller i 5 år vid underhållsspolningar och 7 dagar vid akuta avloppsstopp under förutsättning att ledningarna nyttjats på korrekt sätt. Exempelvis gäller inte garantin om nytt stopp i ett avlopp om det är blöjor, våtservetter, topps eller hygienartiklar. Om det inte är ett garantiärende debiteras kunden för utfört arbetet.

Relining

Installationsgarantin gäller i 5 år under förutsättning att ledningarna nyttjas på korrekt sätt. Större brister i fastighet eller rivningar som fått rören att flytta sig inkluderas inte under garantin utan är ett försäkringsärende. Livslängden vid normal användning på väl utförd relining förväntas vara 50 år. Garantin gäller vid installationsfel eller om skador kan härledas till installationstillfället.

Övriga uppdragstyper

Då garantier inte kan lämnas på samtliga typer av uppdrag kan det bli en bedömningsfråga från fall till fall. Vi garanterar att alltid sträva efter att lämna bästa möjliga resultat som krävs av uppdragstypen och är alltid öppna för dialog.