Rörinspektion (även kallad TV-inspektion)

Vi filmar och protokollför ledningar i enlighet med STVF för fastighet (T25) och mark (P93). Kamerautrustning väljs efter behov beroende på situation och rörens dimension.
Det finns flera olika omständigheter där en rörinspektion kan anses vara nödvändig eller bra att göra, här har vi exempel:

 • Inför en inflyttning besiktar man normalt sin fastighet – men de flesta glömmer av ledningarna.
 • Det är även smart att göra en rörinspektion under slutinspektion före inflyttning av ett nybyggt hus – detta gör många fastighetsbolag men verkligen inte alla privatpersoner som flyttar in i helt nya hus, ibland med bristfälliga rördragningar.
 • Inför och efter sprängningar i nära anslutning till fastigheter för att se att ledningarna är i samma skick som före sprängningarna
 • Vid återkommande problem med stopp i sitt avlopp
 • Om kartor/ritningar behöver lösas – om det saknas kan vi även filma i 3D och därmed ritar programmet ut ledningar mellan kartpunkter
 • Vanligast är dock att någon upplever problem med ledningarna – exempelvis dålig lukt, läckage eller råttproblem

Tilläggstjänster

 • Sondning
  Detta betyder att vi kan markera ut hur ledningen går och ihop med kamerautrustning kan vi även markera vart ett specifikt problem är inför en grävning eller nedmontering av byggnation. Detta används ofta när en längre ledning endast har ett allvarligare problem – exempelvis att den är av på ett ställe men inga andra problem.
 • 3D-filmning
  Detta skapar fantastiska underlag att arbeta med men kräver lite mer tid och specialhantering.

Prissättning

Normalt är att dessa debiteringar sker per timme, i timpriset ingår:

 • Fordon
 • Chaufför/operatör
 • Verktyg och tillbehör

Vad ingår inte i priset?

 • Endast tilläggstjänster som inte ingår

Övriga tjänster