Vad vill du ha hjälp med?

Vi utför tjänster inom fastighet, mark och VA, allmän högtrycksspolning och slamsugning, TV-inspektion, relining och torrsug. Vi utför även ADR transporter och vi har servicetekniker som utför inspektion av olje- och fettavskiljare samt dricksvattenbrunnar. Vi arbetar med brunnar och ledningar i olika dimensioner. Vi strävar efter att vara helhetsentreprenör gällande VA-teknik och närliggande tjänster. Vi arbetar både för privatkunder och företag.

Högtrycksspolning och slamsugning

Vi utför alla typer av högtrycksspolning.

Läs mer

Spolbil

Stopp i avloppet eller sväljer det dåligt? Vi utför tjänster av avloppsrensning.

Läs mer

Rörinspektion

Vi filmar och protokollför ledningar i enlighet med STVF för fastighet (T25) och mark (P93).

Läs mer

Torrsugning

Dessa fordon är skapade för att suga tunga material där grävmaskiner inte kommer åt.

Läs mer

ADR Transport

Det händer att materialet som skall tas bort från plats är av farlig karaktär.

Läs mer

Relining

Ibland går tyvärr ledningar sönder, får allvarligare skador eller på väg att bli skadat.

Läs mer
Grävsugning

Grävsugning

Grävsugning, likt en grävmaskin, men där man vill skydda delar som finns i materialet.

Läs mer
Vattenleverans

Vattenleverans

Vattenleverans och poolfyllning

Läs mer

Kontroll Oljeavskiljare

Kontroll av oljeavskiljare även kallad besiktning av oljeavskiljare.

Läs mer
Jour

Jour

Jour för akuta problem

Läs mer

Andra tjänster

Brunnsrenovering

Vid problem med läckage i brunnen kan vi tömma ut den, utreda om den går att laga – utföra lagandet om det går och därefter fylla på med vätska igen

Proppning av brunn/oljeavskiljare

Det händer att brunnar och oljeavskiljare inte längre skall vara i bruk. Då kan vi kontrollera att inget annat i ledningens nät blir påverkat och därefter proppa in- och utgående ledningar. Brunnen fylls upp – normalt med makadam – för att sedan gjuta toppskiktet med betong. När det är en oljeavskiljare är det viktigt att detta rapporteras till kommunen då de behöver ha uppdaterade register. Detta ombesörjer vi.

Uthyrning av katastrofpump

Detta inkluderar installation och hantering när behovet finns. Pumparna sänks ner på plats och vätskan pumpas ut till en lämpligare plats.

Provisoriskt vatten

När en brunn eller pump inte längre fungerar som det är tänkt kan vi tillfälligt ställa ut vatten med pump för att förse fastigheten med fungerande dricksvatten.