Rörinspektion Göteborg

Behöver du hjälp med rörinspektion I Göteborg?

Läcker det i ditt avlopp och du behöver hjälp med att ta reda på vart läckage är? Eller vill du veta vilket skick dina rör befinner sig i? Vi på Hällesåker Slamsugning tillhandahåller en rad olika tjänster gällande avlopps- och rörproblem både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Bland annat utför vi avloppsspolning, rotskärning och torrsugning som vår främsta syssla, men åtar oss även uppdrag som vakuumsug, tv-inspektion med filmning och högtrycksspolning. Vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande stopp i avlopp och andra närliggande tjänster.

Med vår långa erfarenhet i branschen är vi alltid redo att hjälpa våra kunder med deras eventuella problem. Hällesåker Slamsugning startade 1982 av Jonas Andersson och bedrivs fortfarande i samma regi. Våra verksamhetsområden är normalt inom Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Kungälv, men vi hjälper såklart även till med rörinspektion utanför dessa gränser. Kontakta oss när du behöver göra en rörinspektion i Göteborg!

När behövs en rörinspektion?

Det finns olika typer av fel som kan uppstå med rören. Om du har återkommande avloppsproblem eller misstänker att det är något fel på rören är det en god idé att höra av dig till oss. Vi kan det här med rör och ledningar och kommer att kunna ta reda på var problemet sitter och förhoppningsvis också kunna åtgärda det!

Om du ska utföra en ombyggnation eller renovering är det nästan alltid nödvändigt att utföra en rörinspektion för att kunna bedöma rörens status. Detsamma gäller vid nybyggnation. Även om ledningarna är nya är det bra att försäkra sig om att de är rätt dragna så att det inte ska uppstå några problem den närmsta tiden.

  • Slamsugning
  • Avloppsspolning
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning

Anlita oss för din rörinspektion I Göteborg

Kontakta oss

Förebyggande åtgärder

Att åtgärda problem i avloppsledningar kan bli dyrt och vara besvärligt, därför finns det rekommendationer på att göra en rörinspektion och spola avloppsrören vart femte år. Detta för att undvika stopp av olika slag. Det bästa sättet att förebygga stopp i avloppet är att låta oss utföra en rörinspektion med jämna mellanrum.

NÅGRA YTTERLIGARE RÅD FÖR DIG I GÖTEBORG:

  • Rensa golvbrunnar regelbundet.
  • Spola inte ned hår, tops, blöjor eller bindor i avloppet, dessa bildar stopp.
  • Matfett, oljor och matrester hör inte hemma bland rören i avloppet. Undvik att spola ned dessa.

Avloppsjour – dygnet runt

Har du drabbats av akut läckage i ditt avlopp? När avloppet svämmar över eller läcker är det bråttom att rädda din fastighet från dyra vattenskador. Du vet aldrig när olyckan är framme, därför erbjuder vi alltid avloppsjour dygnet runt – året om, vilket också innefattar helgdagar och storhelger. Kontakta oss när du behöver hjälp snabbt med dina ledningar. Vi hjälper dig med rörinspektion i Göteborg!

Ring journummer

Spolservice med hög kvalitet

Vi arbetar efter en omfattande miljöpolicy för en hållbar framtid. Det betyder att vi utför och har erfarenhet av hållbara tjänster inom avfall, återvinning och arbeten inom avlopp. Vi uppfyller den miljölagstiftning som finns samt andra intressenters och kunder krav som finns inom vår bransch. För oss är det viktigt att ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan samt skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft.

Först i västsverige med recyclingbil

Vi är först i Västsverige med en recyclingbil vilket vi anser är en bra och viktig investering. Vi återanvänder spolvattnet som sugs upp i bilen vilket effektiviserar det dagliga spol- och slamsugningsarbetet. Detta gör att vi har minsta möjliga påverkan på miljön genom mindre trafik och en avsevärd reducering av färskvatten. Detta är något vi är väldigt stolta över.

Hjälp vid rörinspektion i Göteborg

Har du behov av att utföra en rörinspektion i Göteborg och vet inte hur du ska gå tillväga? Kontakta oss. Vi erbjuder tjänster för privatpersoner, bostadsrätter och fastighetsbolag. Vi gör allt innebärande avloppsproblem. Med våra 40 år i branschen är vi ett företag med stark framåtanda där vi står för kontinuerlig utveckling genom att vara lyhörd på våra kunder och deras önskemål samt förväntningar. Våra medarbetare hjälper dagligen folk i och runt Göteborg när det är dags för rörinspektion.

Kontakta oss idag!

Kontakta oss