Grävsugning

Dessa fordon är skapade för att suga tunga material och används med fördel där grävmaskiner inte kommer åt eller allmänt svåra områden att få bort material. Allt som kommer in i en 6-10” slang kan sugas med dessa fordon och har en hög flexibilitet om vart man kan etablera för sugning.

Grävsug är dock främst utrustad för att man med fördel skall stå nära området som behöver ”grävas” bort.

Då har operatörerna möjlighet att få ut full effekt av grävarm och kapaciteten i fordonet.
Våra grävsugar kan dock fungera likt en torrsug om behovet uppstår, vilket gör det till en flexibel maskin. En grävsug gör sig bäst lämpad där man kan etablera nära, likt en grävmaskin, men där man vill skydda delar som finns i materialet som
grävs bort. Exempel på detta är ledningar, rör och rötter.

Användningsområden:

 • Suga isolering på en vind eller i ett bjälklag under golv
 • Suga sten, jord och annat material i en krypgrund
 • Suga tunnel under en fastighet för att få fram ledningar eller skapa en genomfart
 • Suga vid saneringsarbeten som asbest eller sönderslagna väggar
 • Suga blästersand efter renoveringsarbeten
 • Suga aska på värmeverk
 • Suga hö från ett loft
 • Blåsa makadam eller leka för att fylla ut liknande ställen som nämns ovan

Kort och gott; är det omständligt att på något vis flytta ut materialet från punkt A – använd en torr- eller grävsug

Prissättning

Normalt är att dessa debiteringar sker per timme, i timpriset ingår:

 • Fordon
 • Två Chaufförer/operatörer
 • Verktyg och tillbehör
 • 50 m slang

Vad ingår inte i priset?

 • Deponiavgifter för suget avfall
 • Eventuella trängselavgifter
 • Ombud mot naturvårdsverket vid ADR-avfall
 • Annan specialutrustning
Grävsugning

Övriga tjänster