20/06/2023

ISO-certifiering

FAQ
Hällesåker Slamsugning AB har för närvarande två ISO-certifieringar gällande kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015.

Detta innebär att vi har regelbundna kontroller på vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Vi arbetar aktivt med förbättringar, kvalitetssäkringar och håller löpande möten inom ledningen ihop med uppföljning och framtidsplaner. Vi har alltid målsättningar vi arbetar mot gällande kvalitet och miljö samt mätningar som följer utveckling av vår handlingsplan.

Vi är kontrollerade av Swedac-ackrediterade kontrollorganet Svensk Certifiering och våra senaste intyg hittar du här:

Vill man veta mer vad det innebär med ISO 9001 och/eller 14001 samt vad vi för tillfället har för målsättningar kan höra av sig till vår KM-utvecklare; tommy.hakansson@hss-ab.se