05/12/2023

Klimatkompenserade tjänster

Nyhet
Klimatkompensering har startat!

Vi utför tjänster inom en bransch där det förbrukas mycket drivmedel. Vi har under en längre tid valt att använda drivmedel som hjälper oss att minska CO2-utsläppen. Sedan april 2023 har vi arbetat aktivt för att miljökompensera ytterligare.

Hittills (2023-04-01 – 2023-11-30) har vi kompenserat för 201,2% av CO2-utsläppen inom vår verksamhet. Ur ett klimatperspektiv anser vi att våra tjänster är kompenserade och vi hoppas att ni kunder uppskattar detta.

För mer information gällande klimatkompenseringen, kontakta KM: tommy.hakansson@hss-ab.se