TV-inspektion Göteborg

Söker du ett företag som kan
TV-inspektion Göteborg?

Välkommen till Hällesåker Slamsugning! Vi utför torrsugning, avloppsspolning, rotskärning som främsta sysselsättning men åtar oss även andra uppdrag som vakuumsugning, tv-inspektioner och högtrycksspolning. Vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande avloppsteknik och närliggande tjänster. Våra verksamhetsområden är Göteborg med en radie på ca 10 mil – Kungälv, Varberg, Borås, Alingås och kringliggande kommuner.

Med lång erfarenhet i branschen är vi redo att hjälpa dig – Hällesåker slamsugning startade 1982 av Jonas Andersson och bedrivs fortfarande i samma regi – med 14 st härliga medarbetare. Ständigt arbetar vi med att minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft, vilket även genomsyrar hela vår verksamhet och arbetssätt. Vi erbjuder hållbara tjänster inom avfall/återvinning/avloppsarbeten och uppfyller den miljölagstiftning och andra intressenters krav som vi inom vår bransch berörs av.

Vi är först i västsverige med en recycling bil vilket vi anser vara en bra och viktig investering. Återanvänder spolvattnet som sugs upp i bilen vilket i sin tur effektiviserar det dagliga spol och slamsugning arbetet. Det leder i sin tur till minsta möjliga miljöpåverkan, mindre trafik samt en avsevärd reducering av färskvatten. Detta är något vi är väldigt stolta över.

  • Slamsugning
  • Avloppsspolning
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning

Anlita oss för din tv-inspektion Göteborg

Kontakta oss

Slamsugning och avloppsrensning

Vi är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av samtliga typer av brunnar och tankar. Slamsuger bl.a. dag- och spillvattenbrunnar, fettavskiljare, reningsverk med mera!
Vi är redo för att hjälpa dig med dina slamsugning behov oavsett omfattning. Stopp i avloppet eller sväljer det dåligt? Vi tillhandahåller en rad olika tjänster gällande avloppsrensning både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Vi utför självklart även fräsning och rotskärning vid behov.

Efter en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en tv-inspektion för att konstatera eventuella fel och hjälpa dig med en åtgärdsplan. Att filma avlopp är ett perfekt verktyg för att upptäcka läckage eller problematik i avloppsledningar. Genom en filmning upptäcker man ofta problemet direkt vilket är viktigt.

Avloppsjour

Har du drabbats av akut stopp i avloppet? När avloppet svämmar över är det bråttom att rädda fastigheten från dyra vattenskador. Man vet aldrig när olyckan är framme, vi på Hällesåker slamsugning har avloppsjour dygnet runt – året om, det innefattar även helgdagar och storhelger. Allt för att kunna möta dina behov och finnas där för dig när det händer!

Kontakta oss