Spolservice Göteborg

Behöver du hjälp med spolservice i Göteborg?

Har du stopp i avloppet eller sväljer det dåligt? Vi på Hällesåker Slamsugning tillhandahåller en rad olika tjänster gällande avloppsproblem både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Bland annat utför vi torrsugning, avloppsspolning, högtrycksspolning, vakuumsugning, tv-inspektion och rotskärning. Vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande spolservice.

Med vår långa erfarenhet i branschen är vi redo att hjälpa våra kunder. Hällesåker Slamsugning startade 1982 av Jonas Andersson och bedrivs fortfarande i samma regi. Våra verksamhetsområden är normalt inom Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Kungälv – men vi hjälper såklart även till med spolservice utanför dessa gränser.

Avloppsjour – dygnet runt

Har du drabbats av akut stopp i ditt avlopp? När avloppet svämmar över är det bråttom att rädda fastigheten från dyra vattenskador. Du vet aldrig när olyckan är framme, därför erbjuder vi alltid avloppsjour dygnet runt – året om, vilket också innefattar helgdagar och storhelger. Ring oss när du behöver hjälp snabbt. Vi hjälper dig vid stopp i avlopp!

Spolservice med hög kvalitet

Vi arbetar efter en omfattande miljöpolicy för en hållbar framtid. Det betyder att vi erbjuder hållbara tjänster inom avfall, återvinning och arbeten inom avlopp. Vi uppfyller den miljölagstiftning som finns samt andra intressenters och kunder krav som finns inom vår bransch. För oss är det viktigt att ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan samt skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft.

Först i västsverige med recyclingbil

Vi är först i Västsverige med en recyclingbil vilket vi anser är en bra och viktig investering. Vi återanvänder spolvattnet som sugs upp i bilen vilket effektiviserar det dagliga spol- och slamsugningsarbetet. Detta gör att vi har minsta möjliga påverkan på miljön genom mindre trafik och en avsevärd reducering av färskvatten. Detta är något vi är väldigt stolta över.

  • Slamsugning
  • Avloppsspolning
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning

Spolservice Göteborg

Kontakta oss

Hjälp vid stopp i avloppet

Har du stopp i ditt avlopp i Göteborg och vet inte hur du ska gå tillväga? Kontakta oss för spolservice. Vi erbjuder tjänster för privatpersoner, bostadsrätter och fastighetsbolag. Vi gör allt innebärande avloppsproblem. Med våra 40 år i branschen är vi ett företag med stark framåtanda där vi står för kontinuerlig utveckling genom att vara lyhörd på våra kunder och deras önskemål samt förväntningar. Våra medarbetare hjälper dagligen folk i och runt Göteborg när det är dags för spolservice.

Kontakta oss idag!

Kontakta oss