27/09/2023

Vi ses på Vatten2023

Nyhet
Vatten2023 är en mässa som inkluderar det mesta inom VVS-branschen. Läs mer på https://motesplatsvatten.se/

Vi kommer stå på Svenska Mässan i Göteborg under Vatten2023. Denna mässa är mellan 24:e oktober och 26:e oktober.

Vi kommer ha en grävsug på plats bl.a. och arbetsledare samt VD kommer ge information som önskas!

Vår ena arbetsledare, Karl, finns med i en nyhetsartikel inför Vatten2023 för er som gillar ytterligare läsning gällande just grävsug.

https://motesplatsvatten.se/2023/09/07/pa-vatten2023-gravsugen-som-klarar-alla-omojliga-utmaningar/

Hoppas att vi får se dig där!